10 Mart 2008 Pazartesi

Bunları biliyormusunuz?

Civcivlerin yumurtadan çıkabilmek için dişlerinin olduğunu(sonra kayboluyormuş)

Sarısalkım kuşunun 36 saat boyunca karay hiç inmeden 3.00 km uçabileceğini.

Yarasaların zifiri karanlıkta 0.6mm çapındaki bir teli bile tesbit edebileceğini.

Gözleri kaptılan bir yunusun,havuza atılan bir madeni parayı bile tespit edebildiğini.

Sineklerin saniyede2.000 defa kant çırpabildiklerini.

Yusufcuk böceğinin 40 km hızla uçabildiğini.

Baykuşların başlarını 270 derece döndürebildiklerini.

BİLİYORMUYDUNUZ?

Hiç yorum yok: