4 Haziran 2008 Çarşamba

DOSTLUK GAZELİHediyenin güzeli bir hoş kelâmdır bize
Hoş kelâmdan gerisi keder ve gamdır bize.

Gönüller fethedecek bâkî dostluk isteriz
Fânîliğe güneş de doğsa akşamdır bize.

Eğer iple çekilen bayram mes'ût hüzünse
O hüznün sevinciyle hergün bayramdır bize.

Gönle tercüman olan halka halka yaşları
Okşayan sıcaklık 'aleyküm selâmdır bize.

Kimine dostluk sözü ma'nâsız gelirse de
Dost camında her katre başka anlamdır bize.
Önder Çağıran

Hiç yorum yok: