23 Şubat 2009 Pazartesi

YARATICILIĞIN KARA KUTUSU


Çocuğunuz televizyonun önünden hiç kalkmıyorsa, bu onun zeki olduğunun bir göstergesi değil. Bu nedenle, aileler evlerine televizyon almadan önce bir kez daha düşünseler iyi olur.
Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre, evinde televizyon bulundurmayan ya da sadece belgesel diziler sunan kanalları seyreden ailelerin çocukları, daha yaratıcı oyunlar oynuyor, sosyalleşiyor ve okulda daha başarılı oluyorlar.
Nielsen Medya Araştırma Şirketi'nin araştırmalarına göre, ABD'de eve televizyon sokmayan hanelerin sayısı sadece yüzde 2'de kalsa da, televizyonsuzluğun ailelere, çocuklara, akraba ve dost ilişkilerine kattığı değerler çok daha yüksek oranda.
Öğrenim düzeyi yüksek ebeveynlerin tercih ettiği televizyonsuz yaşam tarzıyla, çocukların, TV kutusundan sunulan hayattan daha karmaşık olan yaşam kültürünü idrak etmeleri amaçlanıyor.
TV seyretmeyen çocuklar, yaratıcı oyunlarla kendi kendilerini eğlendirmeyi öğrendikleri gibi, ne yapmayı istedikleri hakkında da kendi fikirlerine sahipler. Televizyonsuz evlerin çocuklarının, okuldaki başarı düzeyi de, derslere daha iyi konsantre oldukları için daha yüksek. Ayrıca, bu çocukların dünya ve hayat hakkındaki bilgileri de daha çok ve çeşitli kaynaklardan geldiği için daha geniş kapsamlı. TV seyredilmeyince, kalan zaman, daha sosyal faaliyetlerde değerlendiriliyor, arkadaş, akraba-dost ziyaretleriyle insan ilişkileri ve iletişimi güçleniyor.
Televizyon programları beğenilmiyor
Kendileri 10-20, belki de 30 yıl televizyon seyrederek yetişen, şimdinin ana-babaları olan nesil ise, TV programlarının içeriğinin son yıllarda yozlaşıp, daha çok cinsellik ve seks, kötü dil, tatsız, renksiz şaka ve esprilere, kötü, kaba tavır ve davranışlara yer verilmesinden şikayetçi.
Öte yandan, televizyonsuz ailelerde, reklamların çocuklarda birtakım şeylere ihtiyaçları olduklarını sanmaları ya da istediklerini almaya cezbetmesi sorunu da ortadan kalkıyor ve çocukları tüketim kültüründen uzak tutmaya çabalayan TV'siz aileleri başarılı kılıyor. Bazı aileler de, çocuklarına Discovery Channel gibi belgesel diziler gösteren kanalları izletip, eğitimlerine katkıda bulunmayı amaçlıyorlar. Aileler, çocuklarıyla bu kanallardaki belgeseller hakkında konuşmalar yaparak, görüş alışverişlerinde bulunuyorlar. Hıristiyan Katolik inancına sıkı sıkıya bağlı aileler de, TV, video cihazı, bilgisayar oyunları gibi bulundukları ortamda elektronik eğlence, dikkat dağıtıcı unsurlar olmayan çocuklarının dua etmeyi ve spiritüel bir hayata sahip olmayı daha kolay öğrendiğini savunuyor. TV-Turnoff Network'ün (TV'yi Kapatın Şebekesi) verilerine göre, ABD'deki ailelerin büyük kısmında ise, günde yaklaşık 8 saat televizyon seyrediliyor.
Bu araştırmaya göre, 1 yaşındaki çocuk haftada 6 saat TV seyrediyor, 8-16 yaş grubundakilerin yarısından fazlasının kendi odasında televizyon bulunuyor.

Hiç yorum yok: