21 Ağustos 2008 Perşembe

HANIMINI DÖVENLER
Yeryüzünde kadın ve erkek var olduğundan bu yana mevcut olan bu sorun, hala güncelliğini korumaktadır. Ne yazık ki bazı kendini bilmezler ve kötü niyetliler tarafından zaman zaman hücuma uğrayan İslam, bu konuda da haksız ithamlara hedef olmuştur. Sanki İslamiyet kadın dövmeyi teşvik ediyormuş gibi bir hava estirilmek istenmiştir. Bizim için en büyük örnek, Allah'ın Resulü değil midir? İşte Onun hanımı Hz. Ayşe (r.a) validemiz, bize şöyle haber veriyor:
"Allah'ın Resulü, ne bir hizmetçiye, ne de bir kadına vurmamıştır." (1)
"Allah'ın Resulü, hanımlarından hiç birini dövmemiştir. Eliyle hiç bir kimseye vurmamıştır; meğerki savaş halinde olsun. Kendisine yapılan bir haksızlığa karşılık vermemiştir; meğerki Allah'ın haram ettiği şeylerden biri ihlal edilmiş olsun. O zaman onun cezasını verirdi." (2)
Abdullah bin Zem'a'nın rivayet ettiği hadiste de şöyle buyurmuştur:
"Herhangi biriniz, kadınını köle döver gibi dövmesin. Olur ki gece yatağına girer." (3)
İyas bin Abdullah bin Ebi Zübab da şöyle anlatıyor: Rasulullah (s. a. s.): "Kadınları dövmeyin." dedi. Bir müddet sonra Hz. Ömer geldi. "Ya Rasulullah, kadınlar kocalarına karşı aslan kesildiler!" dedi. O da dövülmelerine müsaade etti. Peygamberimizin evini kocalarından dayak yedikleri için şikâyete gelen kadınlar sardılar. Peygamberimiz (s.a.s.): "Evimi kocalarından şikâyet eden kadınlar sardılar. Kadınlarını dövenler, hayırlı kimseler değildir!" buyurdu.(4)
Hz. Ali de şöyle anlatıyor: Velid bin Ukbe'nin karısı, Rasulullah (s.a.s.)'e geldi, kocasının kendisini dövdüğünü söyledi. Rasulullah ona:"Git kocana, beni Rasulullah himayesine aldı, de dedi. Kadın gitti. Az sonra yine geldi "Ya Rasulullah beni daha çok dövmeye başladı." dedi. Rasulullah ona, elbisesinden bir püskül kesip verdi ve "kocana bunu göster ve beni Rasulullah (s.a.s.) himayesine aldı, de" dedi. Kadın gitti; yine çabucak geldi. Rasulullah (s.a.s.) iki ellerini kaldırdı: "Allah'ım, Velid' i sana havale ediyorum, benim yüzümden iki kere günaha girdi!" dedi.^ (5)
Ebu Der da (r. a.) diyor ki:
Rasulullah (s.a.s.) bana şöyle vasiyet etti: Gücün yettiği kadar ailene nafaka temin et. Ailene sopa kaldırma, onları dinî konularda korkut."(6)
Günümüzde olduğu gibi o günkü Arap toplumunda da kadın dövme olayı vardı. Mesela Enes (r. a.) diyor ki: Ebu Talha kapıyı karısı Ümmü Süleyman üzerine kapatıp dövmeğe başladı. Ben dışarıdan "o ihtiyar kadından ne istiyorsun da dövüyorsun?" diye seslendim. İçeriden kadın bana "İhtiyar ha, seni gidi dizleri tutmayasıca !" diye seslendi. (7)
1) Ebu Davut edeb 5-İbni Mace Nikâh 51
(2) Taberani 2/19- Müslim, Fedail 21
(3) Buhari Nikah 93
(4) Ebu Davut Nikah 43
(5) Cem'ul Fevaid 1/228
(6) Buhari Edebül Müfred 18
(7) Müslim Zekat 12
(8) Cem'ul fevaid 1/228

Hiç yorum yok: