18 Nisan 2008 Cuma

WINDOWS İÇİN ALTIN ÖNERİLER -3


22. DİSK TEMİZLEM'nin KENDİ KENDİNE ÇALIŞMASINA SON
XP, disk temizleme sihirbazını kullanımınıza sunuyor. Ancak bu sihirbaz, oldukça zaman alan birleştirme aracını, genellikle kullanıcı açısından uygun olmayan zamanlarda çalıştırıyor. Artık bu sihirbaz sizin çalışmanızı etkileyemeyecek .
İpucu :Başlat menüsündeki Çalıştır komutunu çalıştırın ve Aç kutusuna "regedit" yazdıktan sonra Tamam dü mesine tıklayın. Bunun sonucunda ekrana gelen "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Cur r entVersion\Explorer\
MyComputer\cleanuppath" anahtarı altında bulunan "(Varsayılan)" ö esine iki kere tıklayın. Dize düzenle penceresindeki De er verisi satırında bulunan "%SystemRoto%\system32\cleanmgr.exe /D %c" de erini silin yaptı ınız de işikli i Tamam dü mesine tıklayarak onayladı ınız andan itibaren program bir daha sizi rahatsız etmeyecektir...

23. ENTEGRE FİRİWALL'U ÇALIŞTIRMAK :XP
Bir Windows kullanıcısı olarak internette geziniyor ancak bu esnada korsanlara karşı maksimum koruma istiyorsunuz.
İpucu : Windows xp , bilgisayarınızı internetten gelen istenmeyen erişimlere karşı korumak üzere " İnternet Ba lantısı Güvenlik Duvarı " fonksiyonuna sahiptir . Windows XP bunun için internetten gelen veri trafi ini dahili tablolar ile karşılaştırır ve herhangi bir karşılı ı bulunmayan erişimleri engeller . Entegre güvenlik duvarını her ba lantı için ayrı ayrı etkinleştirmelisiniz .
Başlat menüsündeki Ba lan alt menüsünü açın . XP, ekrana gelen menüde sisteminizdeki tüm çevirmeli a ba lantılarını listeler . İstedi iniz ba lantıya farenin sa tuşunu kullanarak tıklayın ve nesne menüsündeki Özellikler komutunu çalıştırın . Şayet istedi iniz ba lantı bu listede görünmüyorsa Tüm Ba lantıları Göster komutunu çalıştırın . Bunun sonucunda XP'deki tüm çevirmeli a , LAN ve yüksek hızlı ba lantıların tutuldu u a ba lantısı penceresi ekrana gelir. Özellikler penceresinde bulunan Gelişmiş kartında ki İnternet Ba lantısı Güvenlik Duvar Başlı ı altındaki "Bu bilgisayara internet üzerinden erişimi sınırlayarak yada önleyerek bilgisayar a ımı koru " seçene ini işaretleyin . Bunun sonucunda pencerenin altındaki Ayarlar dü mesi etkinleşecektir. Bir internet kullanıcısının erişebilece i hizmetleri ise buradan belirleyebilirsiniz...

24.) XP BİLEŞENLERİNDEN KURTULMAKBaşlat / Denetimasası/Program Ekle/Kaldır /Windows bileşenlerini ekle/ Kaldır üzerinden ço u yardımcı programı, mesala Messenger'ı kaldıramıyor musunuz ? . Bunun gibi Programları silmek için küçük bir hileye başvurmanız lazım : Önce Windows gezginini ve sonra
" C:\Windows\inf " dizinini açın . Tüm dosyaları görünür yapın : Araçlar/Klasör seçenekleri/Görünüm ile gizli dosya ve klasörler altında gizli dosya ve klasörleri göster seçene ini işaretleyin. Notepad gibi bir editörle düzenlemek için " sysoc.inf " dosyasına çift tıklayın .
[Components] altında bazı kayıtlarda "hide" ifadesini göreceksiniz . Bu dört harfi silin , ( mesala "msmsgs" ile başlayan satırda ) . Şimdi bu bileşeni normal bir şekilde silebilirsiniz

25.) BELGELERİM DİZİNİNİ DEĞİŞTİRMEKİPUCU: "Belgelerim" dizinini her türden dokuman için bir kayıt yeridir.Bu dizine mesela verilerini kaydetmek için Office programları erişir.Ancak kullanıcı verileri için kendi dizinini tanımlamamışsa da başka programlar halen ilk dizin yolunu kullanırlar.
Burada Registry'de yapılacak bir de şiklik size yardımcı olabilir."HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft \Windows \CurrentVersion \Explorer\User Shell Folders" anahtarınıı "Personal" çift tıklayın.Böylece güncel yolla birlikte bir pencere açılacaktır.Bunu kendi iste inize göre de iştirin ve ok tıklayın.

26.)ÇOK SAYIDA PENCERENİN AYNI ANDA KAPATILMASIBir dosya ararken çok sayıda klasörü arka arkaya açtınız . Ancak bu pencereler artık masaüstünü kaplıyorlar . Hep sini tek tek kapatmak yerine aynı anda kapatmak için bir yol arıyorsanız .
İpucu : En son açtı ın klasöre ait pencereyi etkinleştirin ve [Shift] tuşuna basılı tutarken pencerenin başlık çubu unda bulunan çarpı işaretli dü meye tıklayın. Bunun sonucunda Windows bu klasörü ve di erlerini aynı anda otomatik kapatacaktır. E er kapatmadan önce, bir önceki pencereyi seçerseniz Windows ens on açılan pencereye dokunmayacaktır.

27.) WINDOWS XP KAPANMA SÜRESİNİ DÜŞÜRMEK
İşletim sistemin kapanışının uzun sürmesi, bir ço umuz için sinir bozucudur. Bu işlemin böyle uzun sürmesinin nedeni, araka planda çalışan programların tek tek kapanma işlemine girmesidir.
Ama bunun da üstesinden gelmek mümkün "HKEY_CURRENT_USER\CONTROL PANEL\DESKTOP " altında "AutoEndTasks" de erini 1'e getirmek bu sorunu çözecektir.
Buna ek olarak kapanma süresini de hızlandırmak mümkün. "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Contr ol" de yer alan "

Hiç yorum yok: