12 Nisan 2008 Cumartesi

WINDOWS İÇİN ALTIN ÖNERİLER -2


8. GÖNDER MENÜSÜNE YENİ KAYITLAR EKLEMEK
Explorer'da bir dosyaya sa tuşla tıklayın. Şimdi bu dosyayı kısa yol menüsündeki "Gönder" komutuyla bir diskete "Belgelerim" dizinine veya masaüstüne kopyalayabilir veya E-Mail ile gönderebilirsiniz . Bu "Gönder" menüsünü yeni kayıtlarla genişletmeniz mümkün , mesela bir Text dosyasını Word Pad ile açabilirsiniz. WORDPAD.EXE\Program files\Donatılar gurubunda bulunuyor."WordPad"e bir kısa yol oluşturun ve "WİNDOWS\SENDTO" dizinine kopyalayın. Kısa yol artık sa tuşla tıklayınca açılan kısa yol menüsünde otomatik olarak görünecektir...

9. BAŞLANGIÇ DOSYALARINA DEFRAG
Windows XP'de ki hoş özelliklerden biri de açılış dosyalarını sabit diskin başlangıcına yerleştirme imkanı. Bu sayede sistem açılışı daha hızlı gerçekleşebiliyor. Başlat menüsünden Çalıştır ile regedit'e girin HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Dfrg\BootOpt imizeFunction anahtarına girin. Burada "Enable"a çift tıklayın. De er olarak " Y " girin...

10. ÇİFT TIKLAMAYLA DOSYA ÖZELLİKLERİNİ ÇAĞIRMA
Bazı kullanıcılar sıkça belli dizin veya dosya özelliklerini ça ırırlar, mesala yazma koruma özelliklerini de iştirmek veya office belgelerine bakmak için .
Bunun için normalde sa fare tuşu ile ilgili nesne üzerine tıklamak ve kısa yol menüsünden Özellikleri seçmek gerekir. Bu prosedürden tasarruf edebilirsiniz. [Alt] basılı tuşuna basılı tutup dosya veya dizine çift tıklarsanız hemen "Özellikler" penceresi açılacak ve istedi iniz bilgilere hemen baka bileceksiniz...

11. PAYLAŞIMLARI BİLGİSAYARIM 'dan KALDIRMAKBilgisayar'ım da ki paylaşım listesine isteyenler rahatlıkla ulaşabilirler. Bu liste ne kadar uzunsa o kadar karmaşık görünür.
İpucu aylaşım simgelerini rahatlıkla silebilirsiniz. Bunun için ilk olarak kayıt defteri düzenleyicisini çalıştırın. Ekrana gelen pencere üzerindeki "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Cur r entVersion\Explorer
\MyComputer\NameSpace\DelegateFolders anahtarını aktif hale getirin ve hemen altındaki {59031a47-3f72-44a789c5-5595fe6b30ee} ö esini silin .Windows XP'yi yeniden başlattıktan sonra paylaşım simgeleri artık bilgisayarım penceresinde görünmeyecektir...

12. PROGRAMLARIN TIMEOUT SÜRESİNİ DEĞİŞTİRMEKŞayet bir program, işletim sistemine uzun süre bilgi vermezse , XP bu programın kilitlendi ini farz edecektir. Söz konusu "Timeout" süresini de iştirebilirsiniz.
İpucu :Timeout süresini de iştirmek için ilk olarak kayıt defteri düzenleyicisini çalıştırın ve "HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Desktop" anahtarını aktif hale getirin. Burada bulunan "HungApp-Timeout" ö esini de iştirmek için üzerine iki kere tıklayın ve bunu sonucunda ekrana gelen pencere üzerindeki de er verisi kutusuna Milisaniye olarak istedi iniz bir de er girin.

13. DÜŞÜK SABİT DİSK ALANI MESAJINI ENGELLEMEKSabit disk'inizin boş alan oranı düşecek olursa, XP devamlı olarak diskinizi temizlemenizi isteyecektir.
İpucu : Tabii ki bu iste i de engelleyebilirsiniz. Bunun için kayıt defteri düzenleyicisini daha önce anlatıldı ı şekilde çalıştırın ve "HKEY_CURRENT_USER\Sofware\Microsoft\Windows\Curre n tVersion\Policies\Explorer" anahtarını aktif hale getirin farenin sa dü mesini kullanarak pencerenin sa tarafındaki boş bir alana tıklayın ve bunu sonucunda ekrana gelen nesne menüsünde ki "Yeni/DWORD" de eri komutunu kullanarak yeni bir de er oluşturun. Bu yeni ö eyi isim olarak "NoLowDiskSpaceChecks" girin ve üzerine iki kere tıklayarak de er verisini "1" olarak de iştirin. Kayıt defteri düzenleyicisi'ni kapatın ve bilgisayarı yeniden başlatın...

14. SES AYAR DÜĞMESİNİ ETKİNLEŞTİRMEK
Windows XP, ses ayarı dü mesini normalde görev çubu u üzerinde görüntülemiyor. Ancak bu durumu rahatlıkla de iştirebilirsiniz.
İpucu :"Başlat/Denetim Masası" komutunu çalıştırın, ekrana gelen pencere üzerinde ki "Ses,Konuşma ve Müzik Aygıtları" ba lantısına tıklayın ve son olarak "Ses efektleri ve Ses" Aygıtları" simgesini çalıştırın. ileride ses ayarına daha rahat ulaşabilmek için "Görev çubu una Ses ayarı simgesi yerleştir" seçene ini işaretleyin...

15. DİSK ÖN BELLEĞİNİ AYARLAMAK
Microsoft, Windows işletim sistemini ön bellek de erleri için standart de erlere ayarlayıp öyle sunar.Sisteminizden Maksimum verim almak için bu de erlerin sisteminize göre kendiniz ayarlayabilirsiniz.
Başlat menüsünden Çalıştır ile regedit'i çalıştırın. HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Contro l\SessionManager\
MemoryManagemenet" anahtarına girin "IoPageLockLimit"e çift tıklayın ve aşa ıdaki listeden uygun de eri buraya girin Tamam ile onaylayın.

Ram bellek Büyüklü ü Registry'deki
(MByte) optimum de er
64 1.000
128 4.000
256 10.000
512 veya üstü 40.000

Hiç yorum yok: