2 Nisan 2008 Çarşamba

WINDOWS XP İÇİN BİRKAÇ ÖNERİRAHATSIZ EDİCİ KONUŞMA BALONLARINI KALDIRMAK
Zaman zaman Windows görev çubu unda ekrana gelen konuşma balonları,sizi, örne in Windows turu hakkında bilgilendirmek ister . Daha önemli şeylerle ilgilenmeniz gerekti inden bu daveti her seferinde reddetmek zorunda kalırsınız .
İpucu: Başlat/Çalıştır komutu yardımı ile regedit dosyasını çalıştırarak kayıt defteri Düzenleyicisi'ni çalıştırın ve "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curr e ntVersion\Explorer\Advenced" anahtarını aktif hale getirin . Farenin sa dü mesini kullanarak, pencerenin sa tarafındaki boş bir alana tıklayın ve açılan nesne menüsündeki "Yeni/DWORD" De eri komutunu çalıştırın.
Bu yeni ö eye isim olarak "EnableBallonTip" yazın ve de erini "0" olarak atayın. Windows XP yeniden başladıktan sonra, sıkıcı konuşma balonları sizi rahatsız edemez. Bu balonları yeniden özlerseniz biraz önce oluşturdu unuz ö enin de erini "1" olarak de iştirmeniz yeterli...

MENÜLERDE GEZİNME HIZININ ARTTIRILMASI
Menülerde gezinirken kısa bir gecikme yaşanır bunu regitry'de ki bir ayarın de iştirilmesiyle giderilebilir. Bunun için kayıt defteri düzenleyicisini açın "HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Destop" altıdaki "MenuShowDelay" dizesine çift tıklayıp 400 olan de eri "0"olarak atadı ınızda sorun çözülecektir...

KİLİTLENME SONRASINDA OTOMATİK RESTART
XP'nin ne kadar güvenli çalıştı ını duymuşsunuzdur. Ancak bu işletim sistemi de çeşitli sorunlardan ötürü kilitlenebilir ve tabii ki aksi yönde her hangi bir şey yapılmadı ında hareketsiz kalabilir .
İpucu:Sistem kilitlendi inde bilgisayarın otomatik olarak yeniden başlatılmasını sa layan fonksiyonu etkinleştirin. Bunun için ilk olarak "Başlat/Denetim" Masası penceresindeki Sistem simgesini çalıştırın ve ekrana gelen pencere üzerindeki Gelişmiş kartını aktif hale getirin . "Başlangıç ve kurtarma" başlı ı altında bulunan ayar dü mesine tıklayın ve "Otomatik olarak yeniden başlat" seçene i'nin üzerine tıklayarak işaretleyin. Bu sayede bilgisayar, sitem kilitlendi inde sizin bir şey yapmanıza gerek kalmadan otomatik olarak yeniden başlar...

DÜZENLİ İNTERNET EXPLORER UPDATE'lerini ENGELLEMEK
Windows XP dahilindeki internet explorer 6.0 her 30 günde bir kendisi için yeni bir güncelleme olup olmadı ını kontrol eder . Gerçekten bir güncelleme varsa ve bu yüklenmezse , XP yeni bir
hatırlatma penceresiyle devamlı olarak karşınıza çıkar .
İpucu : E er gerekli olursa güncellemeleri manuel olarak başlatmanız daha iyi olacaktır . Bunun için "Başlat /Çalıştır" komutunu çalıştırın ve "Gurup ilkesi" penceresine ulaşmak için "gpedit.msc" dosyasını açın .Önce, bu penceredeki "Bilgisayar yapılandırması /Yönetim Şablonları/Windows Bileşenleri/İnternet Explorer" başlı ını ve ardından ,burada bulunan "Internet Explorer yazılım güncelleştirmeleri için Dönemsel Denetlemeyi devre dışı bırak" seçene ini aktif hale getirin ...

HATA BİLDİRİMİNİ ENGELLEMEK
XP, bir program kilitlenecek olursa, NT'den tanıdı ımız Dr. Watson hata raporcusunu otomatik olarak çalıştırır. Ancak bu araç önceki versiyonundan farklı olarak her seferinde hafızanın bir kopyasını da Microsoft'a göndermek istiyor...
İpucu : "Başlat/Denetim Masası" penceresinde , "Performans ve Bakım" ba lantı altında bulunan "sistem" üzerine tıklayın. Ekran gelen pencere üzerinde bulunan "gelişmiş" bölümünden "Hata bildirimini devre dışı bırak" seçene ini işaretleyin ve "Önemli hata oluştu unda bana bildir" seçene indeki işareti kaldırın...

Hiç yorum yok: